Aate

Kokoomus selko­kielellä

Tämä on Kokoomuksen selkokielinen sivu. Tervetuloa!

Näiltä sivuilta löydät tietoa Kokoomuksesta selkokielellä. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomen kieltä.

Kerromme tällä sivulla, minkälainen puolue Kokoomus on.

Kokoomus on seuraavia asioita:

  • arvopuolue
  • uudistaja
  • perusturvan ja oppimisen puolustaja
  • perinteiden säilyttäjä

Arvopuolue

Kokoomus on arvopuolue. Kokoomus on poliittinen puolue, jossa uskotaan arvoihin kuten vapaus, vastuu ja demokratia, tasa-arvo, sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus ja välittäminen.

Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisellä on vapautta yhtä paljon kuin vastuuta. On myös tärkeää, että ihminen saa itse valita minkälaista elämää hän elää ja että hän voi eri tavoin pyrkiä löytämään paikkansa työssä ja elämässä. Kokoomus tukee demokratian kehittämistä ja sitä, että ihmiset voivat oikeasti olla mukana päättämässä yhteisistä asioista.

Kokoomuksessa ollaan arvokysymyksistä sitä mieltä, että ihmisten omatunnolla on suuri merkitys ja että on tärkeää, että meillä on monia, erilaisia arvoja. On tärkeää, että ihmiset voivat vapaasti ajatella ja elää elämäänsä itsenäisesti, ja että vähemmistöjen oikeuksista pidetään huolta. Kokoomuksessa uskotaan, että ihmisillä pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet, ja mahdollisuus valita itse. Yksilöt tekevät päätöksiä ja valintoja yhteiskunnassa.

Uudistaja

Kokoomus on aktiivinen ja avoin uudistaja. Kokoomus haluaa vaikuttaa siihen, minkälainen maa Suomi tulevaisuudessa on, ja tehdä aloitteita ilman ennakkoluuloja. Kokoomuksessa etsitään tapoja korjata asioita, jotka eivät ole hyvin. Kokoomuksessa luotetaan siihen, että ihminen tietää, kun hän tekee virheen ja että hän haluaa korjata sen.

Perusturvan ja oppimisen puolustaja

Kokoomus haluaa parantaa olosuhteita, joissa ihmiset elävät ja luoda koko kansalle mahdollisuuksia elää hyvää elämää ja kehittyä. Kokoomus haluaa myös huolehtia hyvin ihmisistä, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa. Tavoitteena on, että ihmiset voivat oppia ja kehittyä, ja että heillä on perusturva ja heistä pidetään yleisesti hyvää huolta.

Perinteiden säilyttäjä

Kokoomus säilyttää perinteitä. Tahdomme säilyttää henkiset, hengelliset ja aineelliset arvot ja asiat, jotka edelliset sukupolvet ovat meille jättäneet.  Tahdomme säilyttää ja opettaa seuraaville sukupolville myös hiljaista tietoa, eli sellaisia tietoja ja taitoja, joita ei ole kirjoitettu mihinkään. Kokoomuksessa uskotaan, että on tärkeää kantaa vastuuta lähellä olevista ihmisistä, ja että pitää tukea arvoihin uskomista ja arvojen pohtimista. Kokoomuksessa rakastetaan omaa maata samalla, kun ollaan kiinnostuneita olemaan yhteydessä muiden maiden kanssa ja kannetaan vastuuta koko maailmasta.